Se incarca...

Cursuri Online

Proiectul: „Creșterea gradului de pregătire profesională a personalului auxiliar pentru a face față noilor provocări legislative”
cod MySMIS 118716 / cod SIPOCA 455

Domenii cursuri

Învățarea online oferă o nouă modalitate de a explora subiecte despre care sunteți interesat.
Găsiți-vă interesele prin navigarea categoriilor noastre de cursuri online.


Cursuri online cu inscriere libera

 • Drept procesual civil

  Executări civile - Cheia 18-20.10.2021

  În cadrul seminarului vor fi abordate aspecte practice referitoare la punerea în executare a dispozițiilor cuprinse în hotărârile judecătorești, precum și la modul de completare a registrelor pe suport de hârtie și a celor informatizate. Seminarul de adresează grefierilor delegați la compartimentul de executare civilă din cadrul instanțelor, precum și altor grefieri cu atribuții de executare civilă.
  18-10-2021
  20-10-2021
 • Limbi străine

  Engleză juridică - Departamentul de formare profesională inițială - 2021

  Cursul de engleză juridică “English for Legal Purposes” vizează dezvoltarea abilităților teoretice, practice, dar şi non-juridice ale grefierilor, având în vedere evoluțiile recente sau prognozate ale acestei profesii la nivel european, precum și contextul creat de rolul crescut al grefierului în derularea procedurilor de cooperare judiciară internațională. Cursul se adresează cursanților SNG din promoția iunie - decembrie 2021, atât din grupele de instanțe, cât și din grupele de parchete.
  05-07-2021
  01-12-2021
 • Limba română

  Limba română - Departamentul de formare profesională inițială - 2021

  Cursul abordează problematica îmbogățirii lexicului românesc, a principalelor aspecte și tendințe din ultimele decenii, având în vedere prezența masivă de cuvinte noi și foarte noi din vocabularul românesc actual, modul cum acestea s-au format și direcțiile în care evoluează. Cursul se adresează cursanților SNG din promoția iunie - decembrie 2021, atât din grupele de instanțe, cât și din grupele de parchete.
  05-07-2021
  01-12-2021
 • Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești

  Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești - adnotări

  Prezentul material reprezintă textul adnotat al Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești, care conține referințe către materiale didactice disponibile în Biblioteca virtuală, precum și articole asociate problemelor de practică neunitară.
  19-05-2021
  19-05-2022
  Inscriere
 • bLearning grefieri debutanți

  Curs eLearning debutanți parchete 2021

  Seminarul își propune abordarea, în format online, a instituțiilor de drept procesual penal incidente în faza urmăririi penale, prin raportare la activitatea grefierilor din cadrul parchetelor și a procedurilor de lucru în aplicația ECRIS privind gestionarea informatică a dosarului, prin intermediul tutorialelor video și a secvențelor video de seminar. Acțiunea de formare este destinată exclusiv grefierilor din cadrul parchetelor recrutați prin concurs de ocupare directă a posturilor în perioada ianuarie 2020 - mai 2021. Seminarul va avea un caracter preponderent teoretic.
  17-05-2021
  05-11-2021
 • bLearning grefieri debutanți

  Curs eLearning debutanți instanțe 2021

  Acest curs în format online conține două module, unul dedicat Dreptului procesual civil, celălalt dedicat Dreptului procesual penal. Cursul va aborda dispozițiile Dreptului procesual civil, respectiv Dreptului procesual penal, facilitând totodată înțelegerea modalității de desfășurare a activității administrative și a utilizării aplicației ECRIS prin intermediul tutorialelor video şi a secvenţelor video de seminar. Acțiunea de formare este destinată exclusiv grefierilor din cadrul instanțelor, recrutați prin concurs de ocupare directă a posturilor în perioada ianuarie 2020 - mai 2021. Cursul va avea un caracter preponderent teoretic.
  17-05-2021
  11-11-2021
 • Drept procesual penal

  Executări penale - 2021

  Sesiunea de formare își propune înțelegerea și aprofundarea noțiunilor de bază privind domeniul punerii în executare a hotărârilor penale prin raportare la legislația execuțional - penală relevantă în domeniu.
  17-05-2021
  15-11-2021
 • Limbi străine

  Engleză juridică - 2021

  Cursul de engleză juridică ,,English for Legal Purposes” vizează dezvoltarea abilităților teoretice, practice, dar și non-juridice ale grefierilor, având în vedere evoluțiile recente sau prognozate ale acestei profesii la nivel european, precum și contextul creat de rolul crescut al grefierului în derularea procedurilor de cooperare judiciară internațională.
  17-05-2021
  15-11-2021