Se incarca...

Cursuri Online

Proiectul: „Creșterea gradului de pregătire profesională a personalului auxiliar pentru a face față noilor provocări legislative”
cod MySMIS 118716 / cod SIPOCA 455

Drept procesual penal 10 cursuri

 • Drept procesual penal

  Aspecte jurisprudențiale și soluții de unificare a practicilor în materie execuțional penală

  Seminarul își propune abordarea aspectelor jurisprudențiale și identificarea soluțiilor de unificare a practicilor privind punerea în executare a hotărârilor penale prin raportare la legislația execuțional - penală pertinentă, modul de completare a registrelor pe suport de hârtie și a celor informatizate, precum și a mandatului european de arestare.
  03-10-2022
  05-10-2022
 • Drept procesual penal

  Executări penale - 2021

  Sesiunea de formare își propune înțelegerea și aprofundarea noțiunilor de bază privind domeniul punerii în executare a hotărârilor penale prin raportare la legislația execuțional - penală relevantă în domeniu.
  17-05-2021
  15-11-2021
 • Drept procesual penal

  Executări penale - 2021 - test

  Curs test
  01-05-2021
  07-05-2021
 • Drept procesual penal

  Managementul dosarului în procesul penal

  Acest curs de formare va aborda dispozițiile Dreptului procesual penal și va facilita înțelegerea modalității de desfășurare a activității administrative și a utilizării aplicației ECRIS prin intermediul tutorialelor video și a secvențelor video de seminar.
  01-07-2020
  30-11-2020
 • Drept procesual penal

  Executări penale

  Seminarul își propune înțelegerea și aprofundarea noțiunilor de bază privind domeniul punerii în executare a hotărârilor penale prin raportare la legislația execuțional - penală relevantă în domeniu.
  01-07-2020
  30-11-2020
 • Drept procesual penal

  Managementul dosarului în cadrul parchetului

  Seminarul își propune abordarea în format online a instituțiilor de drept procesual penal incidente în faza urmăririi penale, prin raportare la activitatea grefierilor din cadrul parchetelor și a procedurilor de lucru în aplicația ECRIS privind gestionarea informatică a dosarului, prin intermediul tutorialelor video și a secvențelor video de seminar.
  01-07-2020
  26-11-2020
 • Drept procesual penal

  EXECUTĂRI PENALE 2019

  Acest curs este destinat, în principal, grefierilor delegați la compartimentele de executări penale din instanțe.
  21-10-2019
  10-12-2019
 • Drept procesual penal

  MANAGEMENTUL DOSARULUI ÎN CADRUL PARCHETULUI

  Cursul își propune să abordeze instituțiile din sfera Dreptului procesual penal și să prezinte exemple de bune practici necesare desfășurării activității grefierilor din cadrul parchetelor.
  28-10-2019
  22-11-2019
 • Drept procesual penal

  Curs Cheia

  Acesta este un curs test
  11-11-2019
  14-11-2019
 • Drept procesual penal

  MANAGEMENTUL DOSARULUI ÎN PROCESUL PENAL

  Cursul va aborda instituții de drept din aria de competență a judecătorului de drepturi și libertăți, a judecătorului de cameră preliminară și a instanței de judecată.
  23-09-2019
  31-10-2019