Se incarca...

Cursuri Online

Proiectul: „Creșterea gradului de pregătire profesională a personalului auxiliar pentru a face față noilor provocări legislative”
cod MySMIS 118716 / cod SIPOCA 455

Cauta cursul dorit

exploreaza 6 cursuri
 • Limba română

  Limba română - formare continuă

  Cursul organizat în format online abordează problematica îmbogățirii lexicului românesc, a principalelor aspecte și tendințe din ultimele decenii, având în vedere prezența masivă de cuvinte noi și foarte noi din vocabularul românesc actual, modul cum acestea s-au format și direcțiile în care evoluează. Acțiunea de formare este destinată grefierilor din cadrul instanțelor și parchetelor.
  15-06-2022
  02-10-2022
  Inscriere
 • Aplicații informatice

  Abordări unitare privind repartizarea aleatorie a cauzelor pe rolul instanțelor judecătorești

  Cursul de formare vizează atât identificarea și explicarea dispozițiilor legale incidente, cât și prezentarea operațiunilor efectuate în aplicația ECRIS - din perspectiva configurării completurilor de judecată (constituirea, compunerea, modificarea componenței și desființarea acestora) și a modalităților de înregistrare și repartizare unitară a actelor de sesizare a instanțelor judecătorești. Cursul este destinat exclusiv grefierilor desemnați cu atribuții privind înregistrarea actelor de sesizare și repartizarea cauzelor în materie civila și/sau penală.
  15-06-2022
  02-10-2022
  Inscriere
 • Cooperare judiciară internațională

  Cooperare judiciară internațională în materie penală

  Cursul de formare este organizat în format online și abordează aspecte precum citarea și comunicarea actelor de procedură, obținerea de probe, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești, în cauzele cu elemente de extraneitate. Acțiunea de formare se adresează exclusiv grefierilor din cadrul instanțelor implicați în soluționarea cauzelor penale.
  15-06-2022
  02-10-2022
  Inscriere
 • Limbi străine

  Engleză juridică - formare continuă

  Cursul de engleză juridică “English for Legal Purposes” este derulat în format online și vizează dezvoltarea abilităților teoretice, practice, dar și non-juridice ale grefierilor, având în vedere evoluțiile recente sau prognozate ale acestei profesii la nivel european, precum și contextul creat de rolul crescut al grefierului în derularea procedurilor de cooperare judiciară internațională.
  15-06-2022
  02-10-2022
  Inscriere
 • Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești

  Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești - adnotări

  Prezentul material reprezintă textul adnotat al Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești, care conține referințe către materiale didactice disponibile în Biblioteca virtuală, precum și articole asociate problemelor de practică neunitară.
  19-05-2021
  30-09-2022
  Inscriere
 • Formarea formatorilor

  Îndrumar didactic pentru formatorii SNG

  Prezentul curs își propune să contribuie la reîmprospătarea cunoștințelor generale în domeniul pedagogic ale formatorilor SNG, necesare desfășurării activității de pregătire profesională a grefierilor și a celuilalt personal auxiliar de specialitate din instanțe și parchete.
  08-04-2021
  31-12-2022
  Inscriere