Se incarca...

Cursuri Online

Proiectul: „Creșterea gradului de pregătire profesională a personalului auxiliar pentru a face față noilor provocări legislative”
cod MySMIS 118716 / cod SIPOCA 455

Drept procesual civil 11 cursuri

 • Drept procesual civil

  Executări civile - Cheia 18-20.10.2021

  În cadrul seminarului vor fi abordate aspecte practice referitoare la punerea în executare a dispozițiilor cuprinse în hotărârile judecătorești, precum și la modul de completare a registrelor pe suport de hârtie și a celor informatizate. Seminarul de adresează grefierilor delegați la compartimentul de executare civilă din cadrul instanțelor, precum și altor grefieri cu atribuții de executare civilă.
  18-10-2021
  20-10-2021
 • Drept procesual civil

  Curs test - executari civile

  Curs test - va rugam sa nu va inscrieti aici
  06-10-2021
  06-11-2021
 • Drept procesual civil

  Curs test martie 2021 - v5

  curs test pe centru - bLearning
  20-03-2021
  25-03-2021
 • Drept procesual civil

  Curs test martie 2021 - v3

  Curs test pe centru - POCA
  19-03-2021
  25-03-2021
 • Drept procesual civil

  Curs test martie 2021 - v2

  Curs test descentralizat - MFN
  18-03-2021
  25-03-2021
 • Drept procesual civil

  Curs pentru teste - ianuarie 2021 - v6

  test elearning 100%
  20-01-2021
  25-01-2021
 • Drept procesual civil

  Curs pentru teste - ianuarie 2021 - v4

  test elearning 25%
  20-01-2021
  24-01-2021
 • Drept procesual civil

  Curs pentru teste - ianuarie 2021 - v3

  Curs de test
  20-01-2021
  27-01-2021
 • Drept procesual civil

  Curs pentru teste - ianuarie 2021 - v2

  Curs pentru teste - ianuarie 2021
  19-01-2021
  25-01-2021
 • Drept procesual civil

  Managementul dosarului în procesul civil

  Cursul abordează problematica citării și comunicării actelor de procedură în cursul procesului civil, în etapa procedurii prealabile scrise, în cea a cercetării procesului cât și în cea a comunicării hotărârilor și încheierilor judecătorești. Cursul tratează și citarea și comunicarea actelor de procedură în cauzele cu elemente de extraneitate atât în state membre ale Uniunii Europene, cât și în state terțe. De asemenea, sunt prezentate și modalitățile de evidențiere în sistemul ECRIS a activităților privind comunicarea citațiilor și a altor acte de procedură către participanții în procesul civil.
  01-07-2020
  02-12-2020
 • Drept procesual civil

  MANAGEMENTUL DOSARULUI ÎN PROCESUL CIVIL

  Cursul abordează problematica citării și comunicării actelor de procedură în cursul procesului civil, în etapa procedurii prealabile scrise, în cea a cercetării procesului cât și în cea a comunicării hotărârilor și încheierilor judecătorești. Cursul tratează și citarea și comunicarea actelor de procedură în cauzele cu elemente de extraneitate atât în state membre ale Uniunii Europene cât și în state terțe. În fine, sunt prezentate și modalitățile de evidențiere în sistemul ECRIS a activităților privind comunicarea citațiilor și a altor acte de procedură către participanții în procesul civil.
  09-10-2019
  27-11-2019