Se incarca...

Cursuri Online

Proiectul: „Creșterea gradului de pregătire profesională a personalului auxiliar pentru a face față noilor provocări legislative”
cod MySMIS 118716 / cod SIPOCA 455

Seminare multidisciplinare parchete 1 curs

  • Seminare multidisciplinare parchete

    Aspecte jurisprudențiale și soluții de unificare a practicilor cu privire la activitatea grefierilor la început de carieră - parchete

    Acțiunea de formare urmărește consolidarea cunoștințelor în domeniul procesual și deprinderea abilităților necesare utilizării aplicației ECRIS. Seminarul va aborda instituțiile de drept procesual penal incidente în faza urmăririi penale, în special din perspectiva aspectelor jurisprudențiale relevante și a soluțiilor de unificare a practicilor administrative și de evidență a dosarelor. Totodată, în cadrul seminarului se vor aborda și elemente specifice abilităților non-juridice și eticii profesionale.
    23-05-2022
    28-05-2022