Se incarca...

Cursuri Online

Proiectul: „Creșterea gradului de pregătire profesională a personalului auxiliar pentru a face față noilor provocări legislative”
cod MySMIS 118716 / cod SIPOCA 455

Seminare multidisciplinare instanțe 1 curs

  • Seminare multidisciplinare instanțe

    Aspecte jurisprudențiale și soluții de unificare a practicilor cu privire la activitatea grefierilor la început de carieră - instanțe

    Acțiunea de formare urmărește consolidarea cunoștințelor în domeniul dreptului procesual și deprinderea abilităților necesare utilizării aplicației ECRIS. Seminarul va aborda domeniile de drept procesual penal și civil, în special din perspectiva aspectelor jurisprudențiale relevante și a soluțiilor de unificare a practicilor administrative și de evidență informatizată a dosarelor. Totodată, în cadrul seminarului se vor aborda și elemente specifice abilităților non-juridice și eticii profesionale.
    04-04-2022
    19-04-2022