Se incarca...

Cursuri Online

Proiectul: „Creșterea gradului de pregătire profesională a personalului auxiliar pentru a face față noilor provocări legislative”
cod MySMIS 118716 / cod SIPOCA 455

Cooperare judiciară internațională 11 cursuri

 • Cooperare judiciară internațională

  Aspecte teoretice și practice în domeniul cooperării judiciare internaționale în materie civilă

  Sesiunea de formare își propune să abordeze aspecte teoretice și practice în cauzele civile cu elemente de extraneitate, în special cu privire la citarea și comunicarea actelor de procedură, obținerea de probe și recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești. Acțiunea de formare se adresează, exclusiv, grefierilor din cadrul instanțelor implicați în soluționarea cauzelor civile.
  13-05-2024
  23-06-2024
  Inscriere
 • Cooperare judiciară internațională

  Cooperare judiciară internațională în materie civilă

  Cursul de formare este organizat în format online și abordează aspecte precum citarea și comunicarea actelor de procedură, obținerea de probe, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești, în cauzele cu elemente de extraneitate. Acțiunea de formare se adresează exclusiv grefierilor din cadrul instanțelor implicați în soluționarea cauzelor civile.
  10-04-2023
  14-06-2023
 • Cooperare judiciară internațională

  Cooperare judiciară internațională în materie penală

  Cursul de formare este organizat în format online și abordează aspecte precum citarea și comunicarea actelor de procedură, obținerea de probe, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești, în cauzele cu elemente de extraneitate. Acțiunea de formare se adresează exclusiv grefierilor din cadrul instanțelor implicați în soluționarea cauzelor penale.
  15-06-2022
  16-11-2022
 • Cooperare judiciară internațională

  Aspecte jurisprudențiale și soluții de unificare a practicilor în domeniul cooperării judiciare internaționale în materie penală

  Sesiunea de formare își propune identificarea aspectelor jurisprudențiale și a soluțiilor de unificare a practicilor neunitare în cauzele cu elemente de extraneitate în materie penală, cu precădere în domeniul citării și comunicării actelor de procedură, mandatului european de arestare și ordinului european de anchetă. De asemenea, sesiunea de formare are drept obiectiv familiarizarea grupului cu țintă cu accesarea și utilizarea instrumentelor de cooperare disponibile pe site-urile Reţelei Judiciare Europene (EJN) şi Consiliului Europei (CoE) relevante din perspectiva atribuțiilor grefierilor.
  02-11-2022
  04-11-2022
 • Cooperare judiciară internațională

  Aspecte jurisprudențiale și soluții de unificare a practicilor în domeniul cooperării judiciare internaționale în materie civilă

  Sesiunea de formare își propune să abordeze aspecte jurisprudențiale și soluții de unificare a practicilor în cauzele civile cu elemente de extraneitate, în special cu privire la citarea și comunicarea actelor de procedură, obținerea de probe și recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești.
  11-05-2022
  13-05-2022
 • Cooperare judiciară internațională

  Cooperare judiciară internațională în materie civilă - 2021

  Cursul de formare abordează aspecte precum citarea și comunicarea actelor de procedură, obținerea de probe, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești, în cauzele cu elemente de extraneitate.
  17-05-2021
  15-11-2021
 • Cooperare judiciară internațională

  Cooperare judiciara internationala în materie civila - 2021 - test

  Curs test
  01-05-2021
  07-05-2021
 • Cooperare judiciară internațională

  Cooperare judiciară internațională în materie penală - 2021

  Cursul organizat în format on-line, se adresează grefierilor din cadrul instanțelor implicați în soluționarea cauzelor penale și abordează aspecte privind citarea și comunicarea actelor de procedură, punerea în executare a hotărârilor penale în cauze transfrontaliere, precum și utilizarea noilor instrumente de cooperare între statele membre UE – ordinul european de anchetă.
  17-05-2021
  10-11-2021
 • Cooperare judiciară internațională

  curs de test - ianuarie 2021

  curs de test - nomenclatoare
  11-01-2021
  18-01-2021
 • Cooperare judiciară internațională

  Cooperare judiciară internațională în materie civilă

  Cursul de formare abordează aspecte precum citarea și comunicarea actelor de procedură, obținerea de probe, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești, în cauzele cu elemente de extraneitate.
  01-07-2020
  30-11-2020
 • Cooperare judiciară internațională

  Cooperare judiciară internațională în materie penală

  Cursul abordează aspecte privind citarea și comunicarea actelor de procedură, punerea în executare a hotărârilor penale în cauze transfrontaliere, precum și utilizarea noilor instrumente de cooperare între statele membre UE – ordinul european de anchetă.
  01-07-2020
  30-11-2020